confucius geschilderd met gouache op papier rond 1770

Confucius

Wat betekent familie voor jou?

We weten weinig helemaal zeker over het leven van de Chinese filosoof Confucius. Hij is misschien geboren in het jaar 551 voor Christus en hij is misschien een leerling geweest van Lao-Tze, de grondlegger van het taoïsme.

Toch komen we een heel eind dankzij zijn leerlingen, die na zijn dood allerlei uitspraken, anekdotes en dialogen hebben opgeschreven en gebundeld in het boek “De Analecten van Confucius”.

Als Confucius 3 jaar is, overlijdt zijn vader en groeit hij in armoede op samen met zijn moeder en zijn broer die een fysieke beperking heeft. Met hard werken lukt het Confucius nog maar net om zijn moeder en broer te onderhouden. Hierdoor ontwikkelt hij een levenslange sympathie voor het lijden van zijn medemensen.

Confucius raakt ervan overtuigd dat het menselijk karakter wordt gevormd door onderwijs in rituelen, literatuur en geschiedenis, maar vooral door familie. Zijn ideeën over familiaire relaties trekt hij dan ook door naar de samenleving als geheel.

Vandaag de dag zijn er nog steeds miljoenen mensen die leven volgens de principes van Confucius. Zijn ideeën over moraliteit, gehoorzaamheid en goed leiderschap hebben een enorme invloed gehad op de Chinese beschaving, misschien nog wel meer dan het boeddhisme, taoïsme of zelfs het communisme.

Wie is Confucius en wat speelt er in het China van de 6e eeuw voor Christus? Wat gebeurt er in de loop van de eeuwen met zijn ideeën? Kunnen wij er vandaag de dag iets van leren? En wat betekent familie eigenlijk voor jou?

confucius geschilderd met gouache op papier rond 1770

18 juni

’t Atrium Zutphen

19.00 uur tot 21.00 uur

Vrije entree, een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld

Nagesprek: Wat betekent familie voor jou?

Aanmelden: niet nodig

20 juni

Kunst- & Filosofiecafé in Wielercafé Doetinchem

18.00 uur tot 20.00 uur

Vrije entree, een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld

Nagesprek: Wat betekent familie voor jou?

Aanmelden: niet nodig

22 juni

De Procescartograaf in De Gasfabriek te Deventer

12.30 uur tot 13.00 uur (inloop vanaf 12.00 uur)

Vrije entree, een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld

Aanmelden: niet nodig

Gerelateerd